fbpx Skip to main content

Met dit formulier dient u een verzoek in tot inzage/ rectificatie van uw dossier of een verwijdering van uw persoonsgegevens die Bento Surgical van u verwerkt.

Zo kunt u een beroep doen op uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gelieve alle velden in te vullen.

Indien u een verzoek doet tot rectificatie of verwijdering van gegevens, dan geeft u middels dit formulier expliciet toestemming aan Bento Surgical om deze actie uit te voeren.

Mocht Bento Surgical besluiten niet aan uw verzoek te kunnen voldoen – om welke reden dan ook – dan wordt u hierover geïnformeerd.