fbpx Skip to main content

U heeft in het verleden een vasectomie (sterilisatie) ondergaan en wil het ongedaan laten maken. Dat is mogelijk met een vaso-vasostomie.

Wat is een vaso-vasostomie?

Een vaso-vasostomie is een hersteloperatie bij mannen na een sterilisatie waarbij uw zaadleiders weer worden hersteld. Bij een sterilisatie worden uw zaadleiders doorgeknipt en is het (tijdelijk) niet meer mogelijk om vruchtbare zaadcellen te produceren. Bij een vaso-vasostomie herstellen wij de verbinding van de zaadleiders door middel van kleine draadjes.

Voorbereiding

Bij uw operatie maken wij gebruik van anesthesie (verdoving). Om u veilig te kunnen verdoven, is het van groot belang dat wij informatie krijgen over uw gezondheid. Hierom zal u van tevoren een gesprek hebben met de anesthesioloog. Voordat dit gesprek plaatsvindt zullen wij u ook een gezondheidsvragenlijst opsturen die u dient in te vullen.

Om de anesthesie tijdens de operatie veilig te laten verlopen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor uw operatie is het belangrijk dat u:

  • nuchter bent
  • de afspraken opvolgt over het gebruik van uw medicijnen
  • begeleiding naar huis regelt bij een operatie in dagbehandeling

Operatie

Een hersteloperatie bij mannen na een sterilisatie is een uitgebreide operatie. In eerste instantie maken wij twee incisies (sneetjes) in de balzak. Deze incisies zijn groter dan voorafgaand bij uw sterilisatie. Daarna zal er een nieuwe verbinding worden gemaakt met dunne oplosbare draadjes. Vervolgens wordt met behulp van een microscoop deze hechtingen nauwkeurig geplaatst door onze uroloog.

Mogelijke complicaties

De kans op complicaties is over het algemeen erg klein. Mogelijke complicaties:

  • Infecties
  • Nabloedingen
  • Beperkte zwelling van de balzak
  • Verkleuring van de balzak. Dit verdwijnt vanzelf binnen 2 weken.
  • Milde pijnklachten na de operatie

Vergoeding

De behandeling valt niet onder de basisverzekering. Als u een aanvullende verzekering heeft kan het zijn dat u een vergoeding krijgt voor de behandeling. Wij adviseren u om vooraf uw zorgverzekeraar te vragen naar extra informatie wat betreft de kosten en of u in aanmerking komt voor vergoeding. Komt u in aanmerking voor vergoeding d.m.v. uw aanvullende verzekering dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Houdt u daarbij wel rekening met uw eigen risico. Dit is de wettelijke verplichte jaarlijkse bijdrage van 385,- (of hoger als u dit zo heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar). Voor meer informatie bezoek de vergoeding pagina.

Kosten hersteloperatie bij mannen na een sterilisatie

Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding houdt dan rekening met de kosten die verbonden zijn aan deze operatie. De kosten voor een vaso-vasostomie bedragen 4682,- euro. Dit is inclusief voorbereidend consult, ingreep en nacontrole.

Hoe lang duurt een vaso-vasostomie?

Hoe lang na vaso-vasostomie weer seks?

Hoe groot is de kans op zwangerschap na een hersteloperatie?

Wanneer kan ik beginnen met werken?

Treden er complicaties na een vaso-vasostomie?

Wordt een vaso-vasostomie vergoed?