fbpx Skip to main content

Bento Surgical focust zich bewust op een select aantal specialistische behandelingen. U kunt bij ons terecht voor hand- en polschirurgie, lies- en buikwandbreuken, galblaasoperaties, proctologie, spataderen en andere kleine chirurgische ingrepen.

Door deze focus wil Bento Surgical gespecialiseerde zorg op maat aanbieden waarbij expertise en ervaring belangrijke voorwaarden zijn. Naast zeer goede behandeluitkomsten, wordt gestreefd naar werken zonder een wachtlijst door innovatief, efficiënt en kostenbewust te werken. Daarbij staat een persoonlijk benadering van de zorgverleners naar de patiënt centraal. Daarbij is het verbeteren van onze kwaliteit en doelmatigheid een constant proces.

Onze speerpunten zijn:

  • Geen eigen bijdrage
  • Gespecialiseerde zorgaanbod
  • Korte wachttijden
  • Patiënt staat centraal