fbpx Skip to main content

Missie

De missie van Bento Surgical is laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande, medisch specialistische zorg leveren op het gebied van heelkunde. Onze missie bestaat uit verschillende kernwaarden;

Aandacht en gastvrijheid

Bij Bento Surgical staan onze patiënten voorop. Er wordt goed geluisterd en gekeken naar de wens van de patiënt om zo samen tot een optimale behandeling te komen. Het is voor ons belangrijk dat we niet alleen, maar samen met onze patiënten  de regie houden over hun behandeling met de juiste adviezen. De zorg die Bento Surgical levert is voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig. Wij zorgen ervoor dat u zich als patiënt meteen op uw gemak voelt.

Kwaliteitszorg

Aan de kwaliteit van zorg die wij leveren stellen wij zeer hoge eisen. De artsen die werkzaam zijn binnen Bento Surgical, zijn zeer bekwaam en blijven bij door middel van verschillende scholingen te volgen. Soms zijn ze ook bestuurslid bij hun vakvereniging. Niet alleen door onze medewerkers bij te scholen streven wij erna om kwaliteitszorg te leveren, ook laten wij ons toetsen door externe partijen om te kijken of wij aan alle strenge eisen voldoen. Wij streven ernaar om tot de beste klinieken van Nederland te behoren.

Snel geholpen

Ons doel is om elke patiënt, die naar ons wordt doorverwezen binnen vijf werkdagen te zien. In geval van spoed of hevige klachten na een behandeling streven we ernaar om de patiënt binnen 24 uur te zien. Wij hebben niet alleen korte lijnen met huisartsen, maar ook met de ziekenhuizen in de omgeving. Hierdoor kunnen we, indien nodig, snel doorverwijzen naar het ziekenhuis. We onderhouden altijd goed contact met uw huisarts.

Klantgerichtheid

Wij zorgen ervoor dat iedere patiënt zich binnen Bento Surgical thuis voelt. Dit doen we door goed naar onze patiënten te luisteren, persoonlijk te benaderen en hun wensen te respecteren. In alles wat wij doen krijgen onze patiënten de bevestiging dat zij met Bento Surgical de juiste keuze maken óf de juiste keuze gemaakt hebben voor hun behandeling of chirurgische ingreep.

Samenwerking

Wij werken proactief samen als team. Wij weten wat het belang is van de verschillende schakels in het proces. Betrekken, informeren en helpen elkaar waar nodig om onze missie, visie en doelstellingen als team te bereiken.

Efficiëntie

Wij waarborgen de efficiëntie van processen en planning, respecteren de kostbare tijd van onze patiënten en houden ons aan de gemaakte afspraken (van het behandelplan) met de patiënt en stellen patiënten tijdig op de hoogte als er zich een wijziging voordoet in de agenda/planning.

Goede communicatie

Wij hanteren een duidelijk communicatiebeleid zodat iedere werknemer en leverancier weet waar hij of zij aan toe is en het beleid voor iedereen duidelijk en helder is. Dit om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken.

Klanttevredenheid

Het nastreven van een zo hoog mogelijke klanttevredenheid is ons doel, waarbij we uitgaan van onderstaande aspecten die deze kwaliteit mede bepalen:

  1. Betrouwbaarheid
  2. Responsiviteit
  3. Competentie
  4. Toegankelijkheid
  5. Hoffelijkheid
  6. Communicatie
  7. Geloofwaardigheid
  8. Zekerheid

Visie

Bento Surgical heeft kwaliteit en veiligheid voor haar patiënten voorop staan. Ook is  er voor de medewerkers van Bento Surgical een werkbare, veilige situatie. Wij zijn patiëntgericht, werken met zeer deskundige artsen, zijn zorgvuldig en proberen daarbij verantwoord om te gaan met alle middelen en voorzieningen die binnen Bento Surgical te vinden zijn. Wij hopen binnen afzienbare tijd tot de beste ZBC’s van Nederland te horen.