fbpx Skip to main content

Missie

De missie van Bento Surgical is laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande, medisch specialistische zorg leveren. Onze missie bestaat uit verschillende kernwaarden;

Aandacht en gastvrijheid

Bij Bento Surgical staan onze patiënten voorop. Er wordt goed geluisterd en gekeken naar de wens van de patiënt, om zo samen tot een optimale behandeling te komen. Het is voor ons belangrijk dat we niet alleen, maar samen met onze patiënten de regie houden over hun behandeling. De zorg die Bento Surgical levert is voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig. Wij zorgen ervoor dat u zich als patiënt meteen op uw gemak voelt.

Kwaliteitszorg

Aan de kwaliteit van zorg die wij leveren stellen wij zeer hoge eisen. De artsen die werkzaam zijn bij Bento Surgical zijn zeer bekwaam en houden hun kennis up to date door bij- en nascholing te volgen en door het bezoeken van wetenschappelijke congressen. Niet alleen door onze medewerkers bij te scholen streven wij ernaar om kwaliteitszorg te leveren, maar ook laten wij ons toetsen door externe partijen om te kijken of wij aan alle strenge eisen voldoen. Wij streven ernaar om tot de beste klinieken van Nederland te behoren.

Snel geholpen

Ons doel is om elke patiënt die naar ons wordt doorverwezen, binnen vijf werkdagen te zien. Wij hebben niet alleen korte lijnen met huisartsen, maar ook met de ziekenhuizen in de omgeving. Hierdoor kunnen we, indien nodig, snel doorverwijzen naar het ziekenhuis. We onderhouden altijd goed contact met uw huisarts.

Klantgerichtheid

Wij zorgen ervoor dat iedere patiënt zich bij Bento Surgical thuis voelt. Dit doen we door goed naar onze patiënten te luisteren, persoonlijk te benaderen en hun wensen te respecteren. In alles wat wij doen krijgen onze patiënten de bevestiging dat zij met Bento Surgical de juiste keuze gemaakt hebben voor hun behandeling.

Samenwerking

Wij werken proactief samen als team. Wij weten wat het belang is van de verschillende schakels in het proces. Wij betrekken, informeren en helpen elkaar waar nodig om onze missie, visie en doelstellingen als team te bereiken.

Efficiëntie

Wij waarborgen de efficiëntie van processen en planning en respecteren de kostbare tijd van onze patiënten. Wij houden ons aan de gemaakte afspraken en stellen patiënten tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen in de agenda/planning.

Goede communicatie

Wij hanteren een duidelijk communicatiebeleid, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het beleid voor iedereen duidelijk en helder is. Dit om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken.

Klanttevredenheid

Het nastreven van een zo hoog mogelijke klanttevredenheid is ons doel. Daarbij gaan we uit van onderstaande aspecten die deze kwaliteit mede bepalen:

  1. Betrouwbaarheid
  2. Responsiviteit
  3. Competentie
  4. Toegankelijkheid
  5. Hoffelijkheid
  6. Communicatie
  7. Geloofwaardigheid
  8. Zekerheid

Visie

Bento Surgical heeft kwaliteit en veiligheid voor haar patiënten voorop staan. Ook is er voor de medewerkers van Bento Surgical een werkbare, veilige werkomgeving. Wij zijn patiëntgericht, werken met zeer deskundige artsen, zijn zorgvuldig en proberen daarbij verantwoord om te gaan met alle middelen en voorzieningen die binnen Bento Surgical te vinden zijn. Wij hopen binnen afzienbare tijd tot de beste zelfstandige behandelcentra van Nederland te horen.