fbpx Skip to main content

Klachtenregeling

Bento Surgical vindt het belangrijk dat haar cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart. In dat geval kunt u een klacht indienen. Bento Surgical heeft een onafhankelijke klachtenregeling. Bento Surgical is daarvoor aangesloten bij EZa geschillencommissie. Een brochure hiervoor is op aanvraag verkrijgbaar. Onze klachtenregeling is krachtens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) van toepassing op cliënten aan wie zorg en/of diensten worden of zijn verleend door medewerkers van Bento Surgical.

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Bento Surgical dan kunt u ons telefonisch bereiken op 085 018 9328 of per e-mail info@bentosurgical.nl. U krijgt dan het klachtenreglement toegestuurd. In geval van een klacht zal altijd eerst getracht worden te bemiddelen. Als hiermee het probleem niet naar tevredenheid van klager kan worden opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris via info@klachtconsult.nl of telefonisch op 043 880 2259. Deze functionaris zal de klacht verder in behandeling nemen en eventueel voorleggen aan de geschillencommissie.