fbpx Skip to main content

Bij hand- en polschirurgie is het doel om de functie van de hand en/of pols te herstellen. De anatomie van de hand is complex. Door de nauwe samenhang van de verschillende structuren kan een relatief kleine beschadiging grote functionele gevolgen hebben. Hand- en polsoperaties worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de plastische chirurgie.

Aandoeningen hand en pols

Er kunnen zich verschillende aandoeningen en letsel voordoen van de hand en pols. Denk hierbij aan pezen, zenuwen, botten en weke delen van de vingers en duim. Daarom is het belangrijk dat onderzoek en behandeling van de hand bij letsels en andere aandoeningen wordt gedaan door deskundigen op gebied van handchirurgie en handtherapie. Zodat u hand weer zo snel en goed mogelijk kan functioneren. Hand- en polsoperaties zijn specialisaties binnen de plastische chirurgie.

Onderzoek en diagnose

Bij het eerste consult zal de handchirurg u een aantal vragen stellen over uw voorgeschiedenis, uw klachten en eventuele dagelijkse gewoonten die relevant kunnen zijn. Daarna zal het lichamelijk onderzoek plaatsvinden. uw behandelend arts kijkt samen met u wat de beste behandeling voor u is. Dit kan zowel poliklinisch zijn als operatief afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Oorzaak en behandeling

Wilt u meer weten over de oorzaak en behandeling van uw aandoening selecteer dan welke aandoening voor u van toepassing is:

Voor overige kleine aandoeningen de hand zie ook

kleine chirurgische ingrepen

Vergoeding

Als u een verwijzing van de huisarts heeft wordt deze operatie vanuit uw basisverzekering vergoed. Houdt u daarbij wel rekening met uw eigen risico. Dit is de wettelijke verplichte jaarlijkse bijdrage van 385,- (of hoger als u dit zo heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar). Dit eigen risico geldt voor alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland.