Skip to main content

Wat is een hamervinger?

Een hamervinger (ook bekend als Malletfinger) wil zeggen dat het topje van de vinger een buigstand aanneemt doordat de strekpees van de vinger is afgescheurd (met of zonder stukje bot).

Oorzaken

Het kan ontstaan tijdens sportactiviteiten (bijvoorbeeld als er een bal komt op een gestrekte vinger) maar ook tijdens de dagelijkse bezigheden bij het stoten van de vinger.

Behandeling

Conservatieve behandeling is door middel van een spalk. De afgescheurde pees kan door rust herstellen. Het genezingsproces duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Deze spalk moet u dag en nacht omhouden, omdat anders de herstellende pees weer kan afscheuren. Na deze periode draagt u de spalk nog vier weken ’s nachts.

Als ondanks de spalk de vinger krom blijft staan, kan een operatie overwogen worden.

Operatie

De (plastisch) chirurg kan er voor kiezen om de operatie op een poliklinische behandelkamer te doen of op operatiekamer in dagbehandeling. (Dit betekent dat u na de operatie weer naar huis kunt). Vooraf beoordeeld de anesthesioloog of een plaatselijke verdoving voldoende is of dat u algehele narcose krijgt.

De plastisch chirurg maakt een snede van 1-2 cm aan de bovenzijde van de vinger ter hoogte van het gewricht van het laatste vingerkootje. Daarna verkort de hij de pees van de Malletfinger. Zo kan de vinger weer een normale stand aannemen. Soms wordt een metalen pennetje gebruikt. Dit pennetje zet het laatste vingerkootje weer in de strekstand. In zes weken tijd kan deze goed aangroeien.

Heeft u een verwijzing?

Indien u in het bezit bent van een verwijzing van uw huisarts of indien u een medische indicatie heeft, kunt u direct een afspraak inplannen.