Skip to main content

De elleboog bestaat uit verschillende botten, spieren, pezen, zenuwen en de ligamenten die allen met elkaar verbonden zijn. De onderarm bestaat uit twee botten: het spaakbeen –de radius en de ellepijp – de ulna. De bovenarm wordt gevormd door: het opperarmbeen –de humerus. Deze drie botten samen vormen het ellebooggewricht. Rondom de elleboog lopen belangrijke zenuwen richting de onderarm en hand. De elleboog moet zowel stabiel als beweeglijk zijn om te kunnen dragen en de hand te sturen.

Oorzaken

Aandoeningen van de elleboog kunnen ontstaan door verschillende oorzaken:

  • letsel
  • instabiliteit
  • beknelling of irritatie van de zenuw
  • stijfheid (door herhaaldelijke bewegingen of slijtage).

Onderzoek en diagnose

Bij het eerste consult zal de chirurg u een aantal vragen stellen over uw voorgeschiedenis, uw klachten en eventuele dagelijkse gewoonten die relevant kunnen zijn. Daarna zal het lichamelijk onderzoek plaatsvinden. uw behandelend arts kijkt samen met u wat de beste behandeling voor u is. Dit kan zowel poliklinisch zijn als operatief afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Aandoeningen

de aandoeningen die bij Bento Surgical worden behandeld zijn:

Vergoeding

Als u een verwijzing van de huisarts heeft wordt deze operatie vanuit uw basisverzekering vergoed. Houdt u daarbij wel rekening met uw eigen risico. Dit is de wettelijke verplichte jaarlijkse bijdrage van 385,- (of hoger als u dit zo heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar). Dit eigen risico geldt voor alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland.

Heeft u een verwijzing?

Indien u in het bezit bent van een verwijzing van uw huisarts of indien u een medische indicatie heeft, kunt u direct een afspraak inplannen.