Skip to main content

Wat is het cubitale tunnel syndroom?

Ter hoogte van de elleboog bevindt zich een tunnel waarin de zenuw van de elleboog (nervus ulnaris) loopt van de bovenarm naar de onderarm. De zenuw zorgt voor gevoel in de huid en het aansturen van de spieren. Denk hierbij aan wanneer u uw elleboog stoot dan voelt u meestal een schok die van de elleboog voelbaar is tot in de pink, wat u dan voelt is de elleboogzenuw (de nervus ulnaris). Het cubitale tunnelsyndroom is een beknelling/ irritatie van deze zenuw (die aan de binnenkant van de elleboog loopt).

Oorzaken

Het cubitale tunnel syndroom kan ontstaan door het te vaak langdurig strekken van de elleboog of leunen op de elleboog (b.v. tijdens de slaap) waardoor de zenuw teveel wordt opgerekt. Ook kan het zijn dat de zenuw niet goed door de groef in het bot loopt en klemt. Soms ontstaat het na een gebroken arm, wanneer de onderarm een iets andere stand heeft gekregen.

Symptomen

Er kunnen zich verschillende klachten voordoen:

  • minder kracht in de hand
  • problemen met spreid- en sluitfunctie, vasthouden van kleine objecten
  • pijn aan het elleboogbotje en de onderarm
  • tintelingen aan de pinkzijde van de hand

Onderzoek

Uw arts doet een intake gesprek en een lichamelijk onderzoekt en kijkt of uw klachten passen bij ulnaris neuropathie. Zo ja, dan zal er nader onderzoek worden gedaan door de elektrische activiteit in uw spieren en de zenuwen te meten met een elektromyografie (EMG) en zo nodig met een echografie. Hiermee kan de ernst van de aandoening worden onderzocht.

Behandelingsmogelijkheden

Indien u klachten heeft van een lichte tot matige ulnaris neuropathie (doof gevoel, tintelingen en lichte zwakte van de hand) dan zal er een conservatieve behandeling worden gekozen (zonder operatie). Denk hierbij aan aanpassingen in de belasting van de elleboog in het dagelijks leven, zodat de zenuw ontzien wordt, hiermee kunnen gunstige resultaten behaald worden.

Voorbeelden aanpassingen en behandeling:

  • spalktherapie
  • ergotherapie
  • voorkomen van overstrekken en druk op de elleboog (niet leunen)
  • gebruik de andere arm (zonder klachten) voor dagelijkse activiteiten
  • in de nacht verbind de elleboog ter voorkoming van buigen

Bij uitblijven van herstel kan er gekozen worden voor operatief losmaken van de zenuw. Bij patiënten met ernstige klachten en toenemende spierzwakte, wordt soms meteen gekozen voor een operatie.

Operatie

Indien conservatieve behandeling niet heeft geholpen wordt er meestal gekozen voor een operatie. De operatie wordt onder narcose of regionale verdoving van de arm verricht. Dit betekent bij regionale verdoving dat u geen gevoel meer ervaart in de gehele arm. Er wordt een incisie gemaakt aan de binnenzijde van de elleboog. Alle mogelijke oorzaken van de beknelling zoals vliezen, banden en spieren die de zenuw beklemmen kunnen worden losgemaakt indien nodig. Hierbij blijft de zenuw in zijn tunnel ter hoogte van de elleboog liggen. De huid wordt gesloten met oplosbaar hechtmateriaal en u krijgt een drukverband.

Als u eerder bent geopereerd maar de klachten zijn niet verbetert of de zenuw kan uit het tunneltje glippen tijdens buigen en strekken dan kan het zijn dat u een tweede operatie nodig heeft om de zenuw te verplaatsen naar een nieuwe tunnel.

Heeft u een verwijzing?

Indien u in het bezit bent van een verwijzing van uw huisarts of indien u een medische indicatie heeft, kunt u direct een afspraak inplannen.